Ashtanga jóga, do hloubky praxe jógy

Ashtanga jóga je sled pozic, které jsou vždy ve stejném pořadí, říkáme tomu série. Praktikanti Ashtanga jógy cvičí 6 dní v týdnu a mají jeden den odpočinku. Pouze tehdy, když děláme něco pravidelně, pak teprve poté, můžeme nahlédnou hluboko dovnitř.
Tradiční forma výuky jógy v Indii je "guru-shishya Parampara" – Guru, neboli učitel pracuje s každým studentem individuálně, což umožňuje studentovi lépe porozumět své praxi, svému tělu a tímto stylem bude veden i kurz ashtanga jógy. Dříve byla jóga hodně individuální, učitel trávil čas se svým studentem a přidával mu pozice postupně. Pomáhal mu v ásanách, student získal maximální porozumění, jak má pozice vypadat, jak se v ní dýchá, kam směřuje pohled atd. Tento způsob učení Petra Visser vnáší do svých lekcí a kurzů.
 

Kurz Ashtanga jóga Basic 1

Přidat se může každý, tento workshop je vhodný pro úplné začátečníky i pro lidi, kteří chtějí prohloubit svou praxi a porozumění ashtanga józe.
 
Sobota 18. června,
9 – 12:30 (s krátkou přestávkou)
 
 
Obsah:
 • Pozdravy slunci podrobně
 • Stojné pozice a poslední závěrečné pozice
 • Dech jako základní prvek cvičení jógy
 • Jak si vybudovat bezpečnou a zdravou praxi
 • Jak zařadit praxi jógy do vašeho každodenního života.
Tento workshop nabízí komplexní úvod do praxe a teorie tradiční Ashtanga jógy. Petra vysvětlí základy této jógové praxe způsobem, který je kompaktní a snadno pochopitelný. Důraz bude kladen na holistický přístup. Od začátku se naučíte pracovat s dechem.
 

Kurz Ashtanga jóga Basic 2

Může a nemusí navazovat na Kurz Ashtanga jóga Basic 1, v případě, že jste na “jedničce” nebyli, určitá znalost ashtanga jógy je výhodou, ne ale nutností.
 
Sobota 9. července
9 – 12:30 (s krátkou přestávkou)
 
PŘIHLÁSIT SE
 
Obsah:
 • Pozice v sedě
 • Záklony
 • Stoj na hlavě
 • Pránájáma
Pránájáma (prána = dech, kosmická energie, ájáma = kontrola, regulace). Prána je kosmická enerie, síla ve vesmíru, která tvoří, uchovává i mění. Je základním prvkem života a vědomí. Prána se nachází ve všem. Cíleným usměrňováním prány v těle můžeme zlepšit svou vitalitu, zbavit se toxinů, zvýšit odolnost organismus, získat vnitřní klid, uvolnění a duševní vyrovnanost. Naučíme se jednoduchou pránájámu a naučíme se jak s dechem pracovat. Jak získat pomocí dechu energii, nebo naopak uvolnění.
 

Kurz Ashtanga jóga Basic 3

Může a nemusí navazovat na Kurz Ashtanga jóga Basic 1 a 2, v případě, že jste se přechozích kurzů nezúčastnili, určitá znalost ashtanga jógy je výhodou.
 
Sobota 13. srpna
9 – 12:30 (s krátkou přestávkou)
 
 
Obsah:
 • Mysore lekce
 • Diskuze a prohloubení praxe na téma:
 • Správné a podrobné provedení všech ásan a přechodů primární série.
 • Jaké jsou hlavní prvky, které dělají z praxe Ashtanga jógy proces transformace.
 • Proč je série v Ashtanga józe tak důležitá.
 • Jak jsou sestaveny sekvence s jejich energetickými a léčivými účinky.
 • Jak praktikovat, docílit benefitů této praxe i když nejsme „dokonalí“ v každé ásaně.
 • Jak cvičit v době změn nebo zranění. 
 • Jak praktikovat v jednotlivých fázích života.
 • Jak cvičit bezpečně a radostně.
Mysore lekce jsou lekce, kde cvičíte sami na vlně vlastního dechu za přítomnosti učitele. Učitel vám předává zkušenosti, dopomáhá, doporučí vám případnou variantu individuálně. Bude zde připraven “tahák” první série.
 

Krátká historie ashtanga jógy

Ashtanga jóga má svůj původ ve starověkém textu, který Krishnamacharya (učitel Pattabhi Joise, který je považován za otce ashtanga jógy) získal od svého guru Sri Ramamohana Brahmachariho. Krishnamacharya tenkrát v roce 1916 odešel pěšky do Himalájí a v jeskyní hoře Kaliash se učil 7 let od svého guru Brahmachariho. Jedním z nejdůležitějších textů během jeho studií byl již zmiňovaný starověký text Yoga Korunta, který obsahoval uskupení ásán do šesti sérií, informace o vinyásách, správném dechu, drishti (směru pohledu) a bandhách (energetických zámcích). Yoga Korunta byla pravděpodobně napsána před tisíci lety svatým mužem Vamanou Rishim.
 

Systém ashtanga jógy se skládá ze tří sérií: 

První série (jóga chikitsa) detoxikuje a harmonizuje tělo. Druhá série (Nadi Shodana) čistí nerovový systém prostřednictvím otevření a uvolnění energetických drah v těle. Třetí série A, B, C, a D (Shtira Baga) vyžaduje sílu, proto se jí říká milost a poznání. 
 

Jak se Ashtanga dostala do světa?

Když Nancy Gilgoff spolu s Davidem Wiliamsem v roce 1972 přijela do Indie, viděli Manju Joise (nejstaršího syna Pattabhi Joise, který je považován za otce ashtanga jógy) demonstrovat v Pondicherry ashtanga jógu a byli tak okouzleni, že se ho ptali, kdo je jeho učitelem. On je poslal za svým otcem. Pattabhi Jois tenkrát neuměl ani slovo anglicky, naučil je za první pobyt v Indii (4 měsíce) první a druhou sérii ashtanga jógy. Nancy s Davidem tenkrát nevěděli, že jsou to dvě série zvlášť. V roce 1975 pozvali Manjua a Gurujiho – Pattabhi Joise do Californie, Encinitas, a odtud se Ashtanga jóga neuvěřitelnou rychlostí rozšířila po celém světě. Pattabhi odjel zpět do Indie, Manju Jois zůstal v Califonii a Nancy se odstěhovala na Maui.
 

O Petře Visser:

Petra je dlouholetou studentkou Manju Pattabhi Joise a i Nancy Gilgoff, učí tradiční ashtanga jógu. Petra získala od Manju Joise autorizaci učit první, druhou a třetí sérii ashtanga jógy. Petra praktikuje jógu téměř 20 let, asistuje Manju Joisovi různě po světě a sama ho hostí v Praze. Petra se po pauze na mateřství vrací opět zpět k učení, je autorkou knihy ASHTANGA JÓGA V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU.